LeTs Demo

About LeTs Demo

 

Welkom bij de LeTs Preprocess demo!

Met deze demo kan je gebruikmaken van LeTs Preprocess, een tool voor automatische zinsontleding gebaseerd op machinelearning. LeTs is momenteel getraind voor vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Dat betekent dat je voor elk van die vier talen een tekst (van maximaal 1000 tekens) kan opladen en laten verwerken.

Download de handleiding voor uitgebreide instructies en klik op 'Start the demo' om van start te gaan. Wil je meer weten over de woordsoorten in de uitvoer van LeTs Preprocess? Dit overzicht biedt je alle nodige informatie.

Handleiding (NL)

 

Welcome to the LeTs Preprocess demo!

With this demo, you can use LeTs Preprocess, a tool for automatic sentence parsing based on machine learning. LeTs is currently trained for four languages: Dutch, French, English, and German. That means that you can upload and process a text (up to 1000 characters) for each of those four languages.

Download the manual (in Dutch) for detailed instructions and click 'Start the demo' to get started. Do you want to learn more about the word types in LeTs Preprocess output? This overview (in Dutch) provides you with all the necessary information.

 

 

Start the demo