Syntactic difficulties in translation

Publication type
D1
Publication status
Published
Author
Vanroy, B.
Publisher
Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Gent)
Download
(.pdf)
View in Biblio
(externe link)

Abstract

Even though machine translation (MT) systems such as Google Translate and DeepL have improved significantly over the last years, a continuous rise in globalisation and linguistic diversity requires increasing amounts of professional, error-free translation. One can imagine, for instance, that mistakes in medical leaflets can lead to disastrous consequences. Less catastrophic, but equally significant, is the lack of a consistent and creative style of MT systems in literary genres. In such cases, a human translation is preferred.

Translating a text is a complex procedure that involves a variety of mental processes such as understanding the original message and its context, finding a fitting translation, and verifying that the translation is grammatical, contextually sound, and generally adequate and acceptable. From an educational perspective, it would be helpful if the translation difficulty of a given text can be predicted, for instance to ensure that texts of objectively appropriate difficulty levels are used in exams and assignments for translators. Also in the translation industry it may prove useful, for example to direct more difficult texts to more experienced translators.

During this PhD project, my coauthors and I investigated which linguistic properties contribute to such difficulties. Specifically, we put our attention to syntactic differences between a source text and its translation, that is to say their (dis)similarities in terms of linguistic structure. To this end we developed new measures that can quantify such differences and made the implementation publicly available for other researchers to use. These metrics include word (group) movement (how does the order in the original text differ from that in a given translation), changes in the linguistic properties of words, and a comparison of the underlying abstract structure of a sentence and a translation.

Translation difficulty cannot be directly measured but process information can help. Particularly, keystroke logging and eye-tracking data can be recorded during translation and used as a proxy for the required cognitive effort. An example: the longer a translator looks at a word, the more time and effort they likely need to process it. We investigated the effect that specific measures of syntactic similarity have on these behavioural processing features to get an indication of what their effect is on the translation difficulty. In short: how does the syntactic (dis)similarity between a source text and a possible translation impact the translation difficulty?

In our experiments, we show that different syntactic properties indeed have an effect, and that differences in syntax between a source text and its translation affect the cognitive effort required to translate that text. These effects are not identical between syntactic properties, though, suggesting that individual syntactic properties affect the translation process in different ways and that not all syntactic dissimilarities contribute to translation difficulty equally.

De kwaliteit van machinevertaalsystemen (MT) zoals Google Translate en DeepL is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Door alsmaar meer globalisering en taalkundige diversiteit is er echter meer dan ooit nood aan professionele vertalingen waar geen fouten in staan. In zekere communicatievormen zouden vertaalfouten namelijk tot desastreuse gevolgen kunnen leiden, bijvoorbeeld in medische bijsluiters. Ook in minder levensbedreigende situaties verkiezen we nog steeds menselijke vertalingen, bijvoorbeeld daar waar een creatieve en consistente stijl noodzakelijk is, zoals in boeken en poëzie.

Een tekst vertalen is een complex karwei waarin verschillende mentale processen een rol spelen. Zo moet bijvoorbeeld de brontekst gelezen en begrepen worden, moet er naar een vertaling gezocht worden, en daarbovenop moet tijdens het vertaalproces de vertaling continu gecontroleerd worden om te zorgen dat het ten eerste een juiste vertaling is en ten tweede dat de tekst ook grammaticaal correct is in de doeltaal. Vanuit een pedagogisch standpunt zou het nuttig zijn om de vertaalmoeilijkheid van een tekst te voorspellen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de taken en examens van vertaalstudenten tot een objectief bepaald moeilijkheidsniveau behoren. Ook in de vertaalindustrie zou zo’n systeem van toepassing zijn; moeilijkere teksten kunnen aan de meest ervaren vertalers worden bezorgd.

Samen met mijn medeauteurs heb ik tijdens dit doctoraatsproject onderzocht welke eigenschappen van een tekst bijdragen tot vertaalmoeilijkheden. We legden daarbij de nadruk op taalkundige, structurele verschillen tussen de brontekst en diens vertaling, en ontwikkelden verscheidene metrieken om dit soort syntactische verschillen te kunnen meten. Zo kan bijvoorbeeld een verschillende woord(groep)volgorde worden gekwantificeerd, kunnen verschillen in taalkundige labels worden geteld, en kunnen de abstracte, onderliggende structuren van een bronzin en een vertaling vergeleken worden. We maakten de implementatie van deze metrieken openbaar beschikbaar.

De vertaalmoeilijkheid van een tekst kan niet zomaar gemeten worden, maar door naar gedragsdata van een vertaler te kijken, krijgen we wel een goed idee van de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werden. De bewegingen en focuspunten van de ogen van de vertaler en hun toetsaanslagen kunnen worden geregistreerd en nadien gebruikt in een experimentele analyse. Ze geven ons nuttig informatie en kunnen zelfs dienen als een benadering van de nodige inspanning die geleverd moest worden tijdens het vertaalproces. Daarmee leidt het ons ook naar de elementen (woorden, woordgroepen) waar de vertaler moeilijkheden mee had. Als een vertaler lang naar een woord kijkt, dan kunnen we aannemen dat de verwerking ervan veel inspanning vergt. We kunnen deze gedragsdata dus gebruiken als een maat voor moeilijkheid. In ons onderzoek waren we voornamelijk benieuwd naar het effect van syntactische verschillen tussen een bronzin en een doelzin op dit soort gedragsdata.

Onze resultaten tonen aan dat de voorgestelde metrieken inderdaad een effect hebben en dat taalkundige verschillen tussen een bron- en doeltekst leiden tot een hogere cognitieve belasting tijdens het vertalen van een tekst. Deze effecten verschillen per metriek, wat duidt op het belang van (onderzoek naar) individuele syntactische metrieken; niet elke metriek draagt even veel bij aan vertaalmoeilijkheden.