LT3 zoekt nieuwe collega op het SentEMO project

Posted by Veronique Hoste on Oct. 27, 2020

 

  • Solliciteren tot 01-12-2020
  • LT3 Language and Translation Technology Team, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
  • 100% Dehousse bursaal

De digitale revolutie en komst van het Web 2.0 hebben ervoor gezorgd dat bedrijven over een potentiële schat aan informatie beschikken over wat hun stakeholders (klanten, personeel en investeerders) over hun producten, diensten en algemene reputatie vinden. Daar waar die stakeholders vroeger met “pen en papier” of via online surveys bevraagd werden, worden tegenwoordig tools ingezet om die enorme hoeveelheden tekst (social media, e-mails, reviews) automatisch te analyseren. Een populaire NLP (Natural Language Processing) tool hiervoor is sentimenanalyse, die automatisch een bericht als positief, negatief of neutraal labelt. De meeste huidige sentimentanalysetools geven echter vooral een algemene “mood” weer, maar hebben geen oog voor fijnere emoties, blijken niet eenvoudig porteerbaar naar andere talen of zijn niet customizeerbaar door de klant. 

 

SentEMO project 

In SentEMo willen we een fijnmazig systeem voor sentimentanalyse en emotiedetectie ontwikkelen. Het betreft een meertalig systeem (Engels en de drie landstalen) dat volledig datagebaseerd is. Het systeem zal ook volledig adapteerbaar zijn: bedrijven kunnen de output van het systeem op hun eigen data verbeteren en finetunen, en het systeem dan terug hertrainen op basis van die gecorrigeerde data. Dankzij deze feedback loop wordt het systeem gecustomized en wordt de kwaliteit alsmaar beter. Ten slotte zal het prototype ook voorzien worden van een goed ontwikkeld dashboard dat een overzichtelijke voorstelling geeft van de sentiment- en emotiedetectieresultaten, en ook functionaliteit biedt om data te labelen of verbeteren en het systeem eenvoudig te hertrainen.

 

 

Profiel 

Heb je interesse in taaltechnologie en meer specifiek in sentimentanalyse? Wil je samen met een adviesgroep van geïnteresseerde bedrijven meewerken aan een meer toepassings-georiënteerd onderzoeksproject gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid? Aarzel dan niet om te solliciteren voor deze vacature.

 

Toelatingsvoorwaarden

Beschikken over een diploma van Master in de Taal- en Letterkunde, in de Toegepaste Taalkunde, in de Communicatiewetenschappen, de Computerwetenschappen of gelijkwaardig.

 

Taakomschrijving

-       U verricht onderzoek naar sentiment- en emotiedetectie voor 4 talen (EN, NL, FR, GE) en u ontwikkelt softwarecomponenten. 

-       U werkt nauw samen met de onderzoekers van het LT3 (Language and Translation Technology) team en met onderzoekers van de Artevelde Hogeschool die instaan voor de ontwikkeling van het dashboard

-       U rapporteert uw bevindingen naar de bedrijven uit de adviesgroep en op (internationale) conferenties. 

-       U schrijft wetenschappelijke publicaties en communiceert ook naar een breed publiek. 

 

Profielbeschrijving

-       Achtergrond en/of sterke interesse in taaltechnologie en het automatisch modelleren van tekst.

-       Sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek.

-       Kennis van scriptingtalen (Python), Java en/of C++. Kennis van Unix strekt tot aanbeveling. 

-       Goede werkorganisatie, flexibiliteit en uitstekende sociale - en communicatievaardigheden (in Nederlands en Engels).

-       Prestatiegericht.

-       In staat om zelfstandig in te staan voor het eigen takenpakket en om te werken binnen de opgelegde tijdsvoorwaarden. 

-       In staat om te werken in teamverband.

-       Interesse om een mandaatproject uit te schrijven voor het behalen van een doctoraat.

 

 

Aanstelling

Vanaf 1 januari 2021. Het project loopt over 2 jaar. 

 

 

Salaris

Dehoussebursaal

 

Kandidaatstelling

U kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 01/12/2020. U kunt uw kandidaatstelling via mail sturen naar veronique.hoste@ugent.be

Uw kandidaatstelling omvat: een motivatiebrief, een CV, een kopie van uw puntenbriefjes van zowel de Bachelor als Master. Contactinformatie van mogelijke referenties.

 

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Veronique Hoste.

 

Veronique Hoste

LT3, Language and Translation Technology Team

Department of Translation, Interpreting and Communication

Universiteit Gent 

veronique.hoste@ugent.be

http://www.lt3.ugent.be