Introduction to Translation Technology

Abbreviation
XTEC
Lecturers
Els Lefever, Kathelijne Denturck and Aaron Maladry
Target group
Postgraduate Dutch and Translation

About Introduction to Translation Technology

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:

Theoretisch deel:

 • inleiding tot de belangrijkste concepten van computerondersteund vertalen
 • de werking van vertaalgeheugens en alignering
 • (parallel) corpora
 • de werking en het nut van termenbanken, terminologiebeheer en terminologie-extractie
 • standaardformaten voor de uitwisseling van termenbanken en vertaalgeheugens
 • de werking van automatische vertaalsystemen

Praktisch deel:

 • terminologie-extractie
 • alignatiesoftware
 • vertaalgeheugens
 • monolingale en/of bilinguale concordantiesoftware
 • geavanceerde zoekopdrachten op het Internet
 • automatisch vertalen